Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

„Dobry zawód to podstawa” - projekt fundacji „Normalna Przyszłość”

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie:

„Dobry zawód to podstawa”.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie 10 niepełnosprawnych mieszkańców z województwa łódzkiego do wejścia na rynek pracy.

OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIE:

OBSŁUGA KADROWA

27.08.2013 – 16.09.2013

OFERUJEMY:

 

q Bezpłatne szkolenie obsługa kadrowa – 90 godzin szkoleń

q Pomoc w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia

(wsparcie trenera pracy)

q Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego podczas

trwania projektu

ZAPEWNIAMY:

q Materiały szkoleniowe

q Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

q Obiady oraz przerwy kawowe

q Certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA:

1. Jesteś osobą niepełnosprawną w umiarkowanym lub znacznym stopniu

2. Posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

3. Jesteś zameldowany/a w województwie łódzkim

4. Masz od 18 do 64 lat

5. Nie pracujesz

6. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres: pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.normalnaprzyszlosc.org w zakładce: Projekty aktualne „Dobry zawód to podstawa - Oddział Łódź”

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

DOBRY ZAWÓD TO TWOJA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!

Fundacja ,,Normalna Przyszłość” – biuro w Łodzi:
ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 909, budynek B
tel.: 42 235 70 80, 600 644 477
pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org