Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

„Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start” – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w II edycji szkoleń w ramach projektu: „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start” – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Idea projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy 10 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi. Środkiem realizacji celu będzie przeszkolenie beneficjentów w zakresie obsługi komputera oraz w zawodzie: pracownik obsługi klienta. Absolwenci szkoleń podejmą pracę na lokalnym rynku w formie zatrudnienia wspomaganego. W początkowym okresie zatrudnienia będą wspierani przez trenerów pracy.

 

Oferujemy bezpłatne szkolenia:

q podstawy obsługi komputera - 120 godzin szkoleń

q obsługa klienta – 90 godzin szkoleń

q aktywizację zawodową w formie zatrudnienia wspomaganego

q wsparcie psychologa i doradcy zawodowego podczas trwania projektu.

 

Szkolenia odbędą się w Łodzi w terminie:

q podstawy komputera – 24.09. – 19.10.2012

q obsługa klienta – 29.10. – 20.11.2012

 

Zapewniamy:

 

q materiały szkoleniowe

q zwrot kosztów dojazdu

q ciepły posiłek i przerwy kawowe

q certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

„WYSOKIE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA DOBRY START”

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA:

 

1. JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU

2. POSIADASZ AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

3. JESTEŚ ZAMELDOWANY/A W ŁODZI LUB W POWIECIE ŁÓDŹ - WSCHÓD

4. MASZ OD 18 DO 64 LAT

5. NIE PRACUJESZ

6. CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ZNALEŹĆ PRACĘ

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres: pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.normalnaprzyszlosc.org w zakładce: Projekty aktualne – Oddział Łódź

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

NIE ZWLEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

WYSOKIE KWALIFIKACJE TO SZANSA NA DOBRY START!

Fundacja ,,Normalna Przyszłość” – biuro w Łodzi:

ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 909

tel.: 42 235 70 80, 600 644 477

pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org