Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

4-th Mobility Week

Wydarzenie: 4 Mobility Week

Czas trwania: 21-25 października 2013 w Politechnice Łódzkiej

Organizatorzy: Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji Działu Współpracy z Zagranicą PŁ, Centrum Językowe PŁ, Stowarzyszenie Erasmus Student Network –European Youth Exchange (ESN-EYE), Wydziały PŁ, Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ

Cel: Promowanie wymiany studenckiej poprzez podnoszenie kompetencji językowych i kompetencji społecznych studentów PŁ wpływających na podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy

Mobility Week to cykliczne wydarzenie przedstawiające możliwości związane z wyjazdami studentów na wymianę zagraniczną m.in. w ramach programu Erasmus. W wydarzeniu udział bierze ok. 3 tys. studentów PŁ.

W czasie 4 Mobility Week studenci:

· zapoznają się z ofertą wyjazdów na studia i praktyki dostępną dla każdego studenta PŁ

· dowiedzą się, jakie kroki należy podjąć, aby wyjechać na stypendium

· spotkają się z byłymi uczestnikami programu Erasmus, Studenckimi Wydziałowymi Promotorami Programu Erasmus oraz studentami zagranicznymi

· pozyskają praktyczne informacje dotyczące pobytu za granicą

· zwiększą kompetencje językowe

· przekonają się, że wyjazd na Erasmusa jest prosty i dostępny dla każdego

W programie:

· Bieg Erasmusa – impreza sportowa z udziałem studentów polskich i zagranicznych

· Polyglotus Cafe – kawiarenka językowa

· konkurs piosenki zagranicznej

· wykłady i prezentacje gości zagranicznych

· lekcje pokazowe języków obcych

· szkolenia (Erasmus a rynek pracy, jak zostać opiekunem studenta zagranicznego, wolontariat europejski, trening międzykulturowy)

· degustacja kuchni międzynarodowej – International Lunch

Wyjazd na Erasmusa to szansa na:

· poznanie nowych ludzi z całego świata

· zdobycie nowej wiedzy

· poznanie innych kultur

· szansa na lepszą karierę w przyszłości

· doskonalenie znajomości języków obcych

· zyskanie niezależności i pewności siebie

Politechnika Łódzka uczestniczy w programie Erasmus od początku jego istnienia w Polsce w 1998 roku. PŁ jest liderem w zrównoważonej wymianie studentów Erasmusa – co roku ok. 300 studentów wyjeżdża za granicę i przyjeżdża na studia na PŁ. Dotychczas na studia i praktyki Erasmus z PŁ wyjechało blisko 4 tys. studentów.