Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Bezpłatne szkolenia zawodowe i komputerowe dla osób z niepełnosprawnością

W imieniu Fundacji Aktywizacja, chciekibyśmy przedstawić ofertę bezpłatnych szkoleń i warsztatów, które będą organizowane w najbliższym czasie dla osób z niepełnosprawnością.

 

Oferta szkoleń w pliku do pobrania. Więcej informacji pod adresem

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34, IIp.

tel. 42 237 55 19, 508 501 387

monika.sobczak@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/lodz