Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

BOCCIA - możliwość zaliczenia zajęć sportowych w semestrze letnim 2014/2015

CENTRUM SPORTU POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ wychodzi z nową propozycją zajęć wychowania fizycznego dla studentów

Chcemy zaproponować zajęcia BOCCIA, które będą alternatywą na zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na charakterystyczną dla większości gier "bulowych" prostotę zasad, relatywnie do innych sportów tani sprzęt i niewielkie wymagania w zakresie miejsca do gry, boccia polecana jest również jako gra integracyjna.

Sport adaptowany poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje niepełnosprawnym możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Możliwość współzawodnictwa jest znaczącym czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności społecznej lub zawodowej.

BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, mogą w nią grać nawet osoby z cztero-kończynowym porażeniem, ale jest także doskonałą grą dla pełnosprawnych - sprawdza się jako gra integracyjna. BOCCIA jest formułą na efektywne, niskonakładowe zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży bez względu na ich sprawność psycho-fizyczną.

Nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnych sal sportowych, może być zatem w polskich warunkach szeroko zastosowana.

BOCCIA ma proste zasady, nie stawia żadnych ograniczeń wiekowych, sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych.

Można grać niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym i na zajęciach wychowania fizycznego.

Osoby chętne do uczestnictwa w tych zajęciach sportowych prosimy o zgłoszenie się do Biura ds. Osób Niepełnosprawych. Serdecznie zapraszamy!