Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Projekt: „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

 

Przedłużenie rekrutacji do projektu do dnia 17.12.2013r.

 

Projekt ten realizowany jest przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i zakłada objęcie kompleksowym wsparciem przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej 35 uczestników.
Możliwy w projekcie jest udział osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa łódzkiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które nie miały zarejestrowanej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
35 uczestników będzie objętych wsparciem szkoleniowo doradczym związanym z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności.
30 osób otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości do 30tys.zł oraz wsparcie pomostowe finansowe do 1600zł miesięcznie przez 6 miesięcy, przeznaczone na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności (składki ZUS, opłaty itp.) z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy (dla 10 osób),
W projekcie przewidziano również wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla 10 osób mające na celu podniesienie kwalifikacji uczestników związane bezpośrednio z rodzajem prowadzonej działalności
Rekrutacja odbędzie się w dniach 21.11 – 06.12.2013r.

Przedłużenie rekrutacji do projektu do dnia 17.12.2013r.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się pod adresem http://www.aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy/do-pobrania.

 

Anna Pilawska
Koordynator Projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”
Fundacja Aktywizacja

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34, IIp.
tel. 42 237 55 26,
anna.pilawska@idn.org.pl<mailto:anna.pilawska@idn.org.pl>
www.aktywizacja.org.pl/lodz<http://www.aktywizacja.org.pl/lodz>