Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Projekt GOTOWI DO ZMIAN

ZAPRASZAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (w stopniu umiarkowanym i znacznym)

do udziału w projekcie:

GOTOWI DO ZMIAN

 

Uczestnicy projektu zyskają dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w zatrudnieniu/wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

 

Szczegóły w załączniku :........

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

 

ul. Mickiewicza 15 IV piętro Łódź