Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi- nowe szkolenia

Kolejny okres naszego projektu to nowe szkolenia i zajęcia dla osób niepełnosprawnych. W semestrze letnim zapraszamy przede wszystkim na szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (Bądź przedsiębiorczy).
Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz, jak zweryfikować i wdrożyć w życie plan posiadania własnej firmy lub stowarzyszenia? Bezpłatne szkolenie pomoże Ci przebrnąć przez pierwsze kroki na drodze prowadzenia organizacji lub własnej działalności gospodarczej!
Miejsce szkolenia: Łódź, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Termin: 9 czerwca - 7 lipca 2014.
W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia dotyczące:

·         zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej oraz stowarzyszenia lub fundacji;

·         zapoznanie uczestników z celami, strukturą i specyfiką misji i działania organizacji komercyjnej;

·         zapoznanie uczestników ze sposobami zapewniania dochodów organizacji na jej funkcjonowanie i rozwój – działań marketingowych, pozyskiwania zleceń i przetargów, pozyskiwania dotacji publicznych, fundraisingu, PR.

Poniżej lista innych zajęć organizowanych w najbliższym czasie w Centrum.

 

Przypominamy, iż z oferty szkoleń mogą skorzystać wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia, w wieku 18-64 lat i nie uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Zdjęcie w załączniku: Image courtesy of arztsamui / FreeDigitalPhotos.net

Najbliższe szkolenia:
26-27.05.2014- warsztat Asertywność
29.05.2014- seminarium Prawa osób niepełnosprawnych
16.06-9.07.2014- szkolenie Word poziom podstawowy
30.06.2014- seminarium Praktyczne prawo
3-4.07.2014- warsztat „Jak nie ulegać wpływom innych”
24-25.07.2014- warsztat „Szybkie uczenie się i zapamiętywanie”


Pozdrawiam,
Marta Roskowińska
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń
Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34, IIp.
tel. 42 237 55 20, 508 501 410
anna.pilawska@idn.org.pl<mailto:pawel.gwozdz@idn.org.pl>
www.aktywizacja.org.pl/lodz<http://www.aktywizacja.org.pl/>