Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi-szkolenia zawodowe w zakresie grafiki komputerowej oraz obsługi sprzedaży internetowej

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w ramach dofinansowanego Projektu „Od niepracującego do zatrudnionego- wsparcie dla osób niepełnosprawnych” prowadzi szkolenia zawodowe w zakresie grafiki komputerowej oraz obsługi sprzedaży internetowej dla osób niepełnosprawnych (uczących się zaocznie, nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych).

 

W ramach projektu mamy również pakiet warsztatów psychologicznych,  doradztwo zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz płatne staże zawodowe u pracodawców.

 

W załączeniu  informacje dotyczące naboru do Projektu