Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - oferta zajęć grupowych

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej- Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza na zajęcia grupowe.

Zajęcia są bezpłatne, nie trzeba być osobą zarejestrowaną w PUP jako bezrobotna. Miejsce meldunku nie ma znaczenia.

 

Szczegóły w załączniku...