Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Dodatkowa wypłata stypendiów

W miesiącu lipcu będzie dodatkowa wypłata stypendiów (socjalnego, dodatku mieszkaniowego, rektora i dla osób niepełnosprawnych). Terminy wypłat:

Studia stacjonarne- 22.07.2015r.,

Studia niestacjonarne- 23.07.2015r.,

przyjmowanie rachunku bankowego przez Kwesturę PŁ. do 16.07.2015r.,

termin wprowadzania danych do wypłaty 17.07.2015r.