Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Serdecznie dziękujemy za Państwa czas, poświęcony na wypełnienie ankiety. Wyniki, opracowane w formie raportu zostaną przesłane do Państwa uczelni w formie elektronicznej i/lub drukowanej.

Z pozdrowieniami

Zespół BON PŁ