Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

ERASMUS dla studentów niepełnosprawnych

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

 

Warto podkreślić fakt, że studenci niepełnosprawni mają również możliwość wyjazdu na praktyki i pracę w ramach programu ERASMUS, jak również  mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania.

 

Link do strony internetowej, na której zamieszczone są zasady finansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych (na samym dole)

http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/407/

 

Poniżej została zamieszczona prezentacja dotycząca programu ERASMUS.