Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Fundacja „Normalna Przyszłość”

Fundacja „Normalna Przyszłość” działa w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej na terenie województwa łódzkiego realizowane są dwa projekty:

"Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III", którego celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek pracy;

"Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami", którego założeniem jest wzrost umiejętności interpersonalnych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych.

Projekty są skierowane do osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są zameldowane w województwie łódzkim. Jeśli osoba pobiera rentę lub zasiłek również może korzystać z naszego wsparcia. Przyjmujemy osoby zarówno pozostające bez pracy jak również osoby pracujące.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o naszym wsparciu prosimy o kontakt telefoniczny 600 644 477

lub mailowy: biurolodz@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łodzi

ul. Łagiewnicka 54/56, budynek B,

lok. 401, 4 piętro

 

91-463 Łódź