Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Biuro FAR – woj. łódzkie

ul. Tatrzańska 109

93-279 Łódź

tel.: 42 642 78 01

 

e-mail: biuro.lodzkie@far.org.pl

https://www.far.org.pl/