Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"

KRS nr: 0000032645

ul.  Łowicka 19, 02-574 Warszawa

https://www.far.org.pl/po%C5%BCytek-publiczny.html