Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Fundacja Gajusz

Nasza Fundacja prowadzi domowe, stacjonarne i perinatalne hospicjum dla dzieci. Otaczamy opieką małych pacjentów, którym los nie daje złudzeń ani nadziei.

KRS 0000 109 866

http://www.gajusz.org.pl/dla-pomagajacych/