Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Fundacja RAZEM - szkolenia

Oferujemy bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych, niepracujących z woj. łódzkiego. W tym momencie mamy 2 projekty:

  • PrestaShop- najlepszy sklep internetowy (szkolenie i staż dla niepełnosprawnych niepracujących)
  • Specjalista ds. reklamy i marketingu w Internecie (szkolenie i staż dla niepełnosprawnych niepracujących do 30 r. ż.)

W maju rozpoczynamy trzeci projekt "Sprzedawca z kasą fiskalną" (szkolenie i staż dla niepełnosprawnych niepracujących)

Adresaci: studenci (studiów niestacjonarnych) i absolwenci z orzeczoną niepełnosprawnością