Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Ul. Kameralna 1/30

03-406 Warszawa

Tel: +48 22 51 010 99

 

Adres korespondencyjny: ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa

 

Email: szansa@szansadlaniewidomych.org

 

Facebook: Fundacja Szansa dla Niewidomych na Facebooku

http://www.szansadlaniewidomych.org/kontakt.html