Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Fundacja Vis Maior

 

Fundacja Vis Maior

zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie pt. "Wie kto pyta", dofinansowanym ze środków PFRON. Będzie on realizowany do grudnia tego roku. Kierujemy go do osób niewidomych i słabowidzących, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, a także do osób z ich otoczenia.

W ramach projektu będzie można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, prawnika, tyflopedagoga(specjalisty zajmującego się nauczaniem niewidomych poruszania się i wykonywania codziennych czynności) oraz informatyka.

Osoby niewidome będą mogły porozmawiać z psychologiem, o problemach z jakimi stykają się na co dzień. Prawnik udzieli wskazówek Co zrobić, kiedy ich prawa nie są przestrzegane oraz z jakich ulg i uprawnień mogą skorzystać. Tyflopedagog podpowie jakie urządzenia ułatwią codzienne funkcjonowanie.
Informatyk doradzi z jakiego sprzętu komputerowego i oprogramowania warto korzystać.

Osoby z innymi niepełnosprawnościami zachęcamy do korzystania z porad prawnika i psychologa.

Na fachową poradę będą mogły liczyć instytucje, w tym placówki edukacyjne, chcące dowiedzieć się jak wspierać niewidomego klienta lub dostosować swoją ofertę do jego potrzeb.

Porady będą udzielane drogą telefoniczną, mejlową oraz listowną. W razie potrzeby będzie można spotkać się z wybranym specjalistą.

Zgłoszenia przyjmuje:

Emilia Roszczyk
e-mail: e.roszczyk@fundacjavismaior.pl
tel. 22 370 28 75

Informacji o projekcie udziela również koordynatorka projektu:

Magdalena Raczyńska
e-mail: m.raczynska@fundacjavismaior.pl
tel. 22 370 28 75

Fundacja Vis Maior
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10
02-366 Warszawa
Tel. 22 370 28 75

WWW.fundacjavismaior.pl