Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

IDEA BOX

CO TO JEST IDEA BOX?

To projekt realizowany z budżetu zadaniowego Politechniki Łódzkiej. Dzięki niemu wszyscy nasi pracownicy i studenci mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, których realizacja podniesie komfort pracy i studiowania w naszej uczelni.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ POMYSŁY DO IDEA BOX?

Wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Łódzkiej.

 

JAKIE POMYSŁY MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Wszystkie, które usprawniają albo ulepszają - to Wy drodzy pracownicy i studenci najlepiej znacie swoje jednostki i dokładnie wiecie co można w nich zmienić (np. zakupić ławki i stoliki na korytarzu dla studentów lub zamontować ekran na korytarzu do wyświetlania komunikatów). Pomysły mogą dotyczyć poszczególnych jednostek, a także zadań ogólnouczelnianych.

 

ILE JEST ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ POMYSŁÓW?

Pula środków na każdy z wydziałów to 10 000 zł oraz 10 000 zł na projekty ogólnouczelniane. Łącznie budżet wynosi 100 000 zł.

 

JAK ZGŁASZAĆ POMYSŁY?

Tylko drogą elektroniczną przez formularz na tej stronie – zakładka „Zgłoś pomysł”.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ?

Termin zgłaszania pomysłów – do 31 maja 2017 r.

 

KTO WYBIERZE POMYSŁY DO REALIZACJI?

 

Wydziałowe komisje ds. Idea Box (w skład komisji wejdą przedstawiciele władz jednostek, których projekty będą dotyczyły, przedstawiciele studentów z danej jednostki oraz prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni lub jego przedstawiciel) oraz komisja ogólnouczelniana. Najlepsze pomysły wybrane przez komisje będą zrealizowane do końca 2017 roku.

https://ideabox.p.lodz.pl/