Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

II Ogólnopolski Zjazd Studentów Niepełnosprawnych

Międzywydziałowe Koło Integracji i Wsparcia „FENIKS”  Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Częstochowskiej

serdecznie zaprasza na

II Ogólnopolski Zjazd Studentów z Niepełnosprawnością

poświęcony zagadnieniu:

„Działalność studentów niepełnosprawnych w życiu uczelni”

Zjazd odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2013 roku

w Politechnice Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69 , 42-200 Częstochowa.

Celem zjazdu jest wymiana doświadczeń oraz perspektywy jakie dają uczelnie wyższe w kształceniu i rozwoju studentów z niepełnosprawnością. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli osób niepełnosprawnych Państwa uczelni.Koszt uczestnictwa w zjeździe wynosi 120 zł/os.

Wpłaty proszę dokonywać przelewem do dnia 31 marca 2013 r. na konto:

Politechnika Częstochowska

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Oddział w Częstochowie

06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

Tytuł przelewu : zjazd FENIKS

Na zjazd prosimy przybyć z kopią przelewu.Uczestnikom oferujemy:

Zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje dodatkowe, materiały dydaktyczne.Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w w/w zjeździe prosimy o przesłanie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego maila.

Adres mailowy ozsn.czest@gmail.com lub faksem: 34 361 35 81 do dnia 31 marca 2013 . Zgłoszenia mailowe będą potwierdzane mailem zwrotnym.Z wyrazami szacunku,

Emil Smoliński przewodniczący

Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia „FENIKS”

mail: smolinski.emil@gmail.com