Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

III edycja konferencji pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”- 09-11-2016 r.

w dniu 9 listopada 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej III edycję konferencji pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

W załączniku pismo przewodnie oraz szczegółowy plan konferencji.

Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (wraz z opiekunem) konferencja jest bezpłatna.
Rejestracja na stronie: http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/