Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Informacja o powołaniu Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z ramienia Samorządu Studenckiego PŁ

Zarząd Samorządu Studenckiego PŁ powołał ze studenckiego grona Pełnomocnika ds Osób Niepełnosprawnych. Został nim Robert Leśnik, student kerunku "informatyka" prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki . Można się z nim kontaktować mailowo: r.lesnik@samorzad.p.lodz.pl

Będzie on pełnił dyżury w biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, o których informacja znajduje się na stronie internetowej www.samorzad.p.lodz.pl

Mamy nadzieję, że studenci chętnie będą zwracać się z prośbą o pomoc do swojego rówieśnika, który - będąc w stałejj współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ - udzieli im kompetentnych porad w zakresie praw osób niepełnosprawnych oraz możliwości uzyskania pomocy z środków Politechniki Łódzkiej lub organizacji zewnętrznych.

Wierzymy, że powołanie studenckiego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych poprawi przepływ informacji pomiędzy studentami Radą Studentów z Niepełnosprawnością a Radą Studentów i Wydziałowymi Radami Studentów Politechniki Łódzkiej, a także uczuli studentów zasiadających w organach samorządu i organach kolegialnych Uczelni na problemy osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie informacji zainteresowanym osobom.