Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Konferencja pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

W dniu 6 listopada 2015 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję pn.Niepełnosprawni na rynku pracy”.

 

Dla studentów z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności konferencja jest bezpłatna!

 

Rejestracja na stronie: http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

 

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz wskazania właściwego kierunku działań zmierzających do aktywizacji zawodowej jak największej liczby osób niepełnosprawnych, wśród której są również studenci.

 

W załączniku pismo przewodnie oraz szczegółowy plan konferencji.