Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Kursy zawodowe dla osób słabowidzących i niewidomych - Łódź

Fundacja Szansa dla Niewidomych, zaprasza na kursy zawodowe dla osób słabowidzących i niewidomych w Łodzi.

 

Dzięki wsparciu PFRON uruchomiony został projekt „Kwalifikacje drogą do pracy! – nowoczesna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku” skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku, stopień znaczny bądź umiarkowany. Uczestnicy będą mogli pozyskać kwalifikacje w 4 zawodach:

- administrator stron internetowych,

- profesjonalny pracownik ngo,

- specjalista ds. marketingu,

- dziennikarz – dziennikarstwo prasowe, radiowe i internetowe.


Uczestnicy wezmą także udział w szkoleniach grupowych i indywidualnych, zajęciach z doradcą zawodowym, trenerem umiejętności miękkich, doradcą ds. wizerunku, trenerem działalności gospodarczej. Kursy odbędą się w Łodzi w sali blisko punktu.

Szkolenia, konsultacje specjalistyczne, kreowanie indywidualnej drogi zawodowej na etapie warsztatów są dla uczestników bezpłatne . Ilość miejsc ograniczona . Zapisy przyjmujemy pod numerami telefonów: 42 676 50 77 lub kom. 881 946 225 bądź w punkcie.

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Biuro regionalne w Łodzi

ul. Kilińskiego 169

90-353 Łódź

Tel. (42) 676 50 77, + 881 946 225

E-mail: lodz@szansadlaniewidomych.org

www.szansadlaniewidomych.org