Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS 0000097900

30-507 Kraków, ul. Celna 6

http://www.mukowiscydoza.pl/id-1.html