Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

 

Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Przed planowaną budową domu lub remontem Okładka publikacji ''Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
mieszkania sprawdź jak prawidłowo
dostosować pomieszczenia do potrzeb
osób z dysfunkcjąnarządu ruchu.