Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Monitoring Obywatelski

Od 1 września zostanie uruchomione narzędzie internetowe, umożliwiające monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego stworzyła bezpłatny, dostępny i łatwy w obsłudze system, który pozwala na zgłaszanie zarówno naruszeń praw osób z niepełnosprawnościami, jak i dobrych praktyk w obszarze zabezpieczenia ich spraw.

Na stronie www.monitoringobywatelski.firr.org.pl,  przyjmowane będą
zgłoszenia o naruszeniach i dobrych praktykach w obszarach takich jak:

*         edukacja

*         praca,

*         zabezpieczenie społeczne,

*         dostępność informacji,

*         wybory,

*         ubezwłasnowolnienie i

*         psy przewodniki.

Każde zgłoszenie (również anonimowe) trafi do ekspertów, specjalizujących
się w danej dziedzinie, którzy bezpłatnie pomogą w jego rozwiązaniu.

Oprócz doradzania zgłaszającym, projekt przewiduje także prowadzenie
interwencji na podstawie zgłoszeń oraz informowanie organów nadzorczych o
naruszeniach. Na stronie dostępne będą również wzory pism, które pomogą w
walce o swoje prawa.

Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób z
niepełnosprawnościami. Trudno jednak uznać, że tym samym sytuacja osób z
niepełnosprawnościami znacznie się poprawiła. Koniecznym jest "społeczne"
zwiększenie oddolnej presji na osoby, które mają wpływ na kształtowanie
rzeczywistości społecznej. We wrześniu Polska przedstawi pierwsze
sprawozdanie z realizacji postanowień Konwencji o prawach osób z
niepełnosprawnościami. System monitoringu obywatelskiego zweryfikuje
informacje w nim zawarte z rzeczywistością. Na koniec projektu powstanie
raport opisujący poziom przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w
Polsce wraz z rekomendacjami, dotyczącymi poprawy tej sytuacji.    

Gorąco zachęcam do promocji narzędzia oraz innych produktów projektu wśród
odbiorców Państwa działań. Korzystanie z nich, oprócz realnych efektów
podejmowanych działań i interwencji, da osobom z niepełnosprawnościami
szansę na wzmocnienie autoreprezentacji oraz wiary w możliwość samodzielnej
zmiany swojej trudnej sytuacji. Docelowo doprowadzi to do powstania sieci
ambasadorów zapisów Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, a tym
samym zwiększy społeczną świadomość w tym obszarze.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Fundacją Pies Przewodnik, Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacją
Aktywizacja, Polskim Bankiem Spółdzielczym, Polskim Forum Osób
Niepełnosprawnych, Politechniką Gdańską, Polskim Związkiem Głuchych i
Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.