Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

More

Jestem zainteresowany zatrudnienieniem osoby niepłnosprawnej z Wydziału Mechanicznego na stanowisku konstruktora. Osoba ta będzie odpowiedzialna za proces projektowania i konstruowania sprzętu rehabilitacyjnego w szczególności wózków inwalidzkich z napędem ręcznym dla osób aktywnych zawodowo.

 
More
 95 - 070 Aleksandrów Łódzki
 ul. Franin 9a
 mobile: +48 609 030 384
 e-mail: biuro@more.net.pl