Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Nowy zasady korzystania z parkingów studenckich na Kampusach Politechniki Łódzkiej

Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingów na Kampusach PŁ składają podanie w Samorządzie Studenckim o wydanie karty wjazdowej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego samochodu, z którego będą korzystali (podanie na dole strony). Osoby, które będą uprawnione do otrzymania karty wjazdowej zostaną wyłonione podczas publicznego losowania. Po losowaniu osoba uiszcza opłatę z góry za cały semestr i zgłasza się po kartę wjazdową uprawniającą do wjazdu na Kampusy PŁ. 
Karta wjazdowa wydana osobie składającej podanie jest ważna na amochód, którego kopia dowodu rejetracyjnego zostało dołączone do podania. Karta wjazdowa będzie ważna do końca semestru w którym została wydana.


Opłata za korzystanie z miejsca parkingowe: 50 zł/miesiąc.
Opłata uiszczana jest jednorazowo za cały semestr z góry w kwocie 250 zł. (5 miesięcy x 50 zł). Nie ma możliwości wydawania kart na krótszy okres niż semestr oraz uiszczania opłaty w ratach.

 

Szczegóły:

http://samorzad.p.lodz.pl/parkingi