Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Płatne staże dla osób niepełnosprawnych”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie

"Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II", realizowanym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany ze œśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON - projekty systemowe.

Zapraszamy do udziału:

  • Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (konieczne jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Projektu powinna posiadać status osoby poszukującej pracy, bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo na rynku pracy (osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotny).

 


Oferujemy:

  • opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS),
  • udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,
  • wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
  • dla co najmniej 50 % uczestników ukończenie szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje,
  • wsparcie usługami trenera pracy.


Rekrutacja:
Decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty rekrutacyjne zostaną niebawem opublikowane na naszej stronie.

Okres realizacji Projektu:

13 marca 2014 roku - 28 lutego 2015 roku

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie swoich danych kontaktowych mailem na adres: alicja.czyzniak@p.lodz.pl. Skontaktujemy się Państwem i zaprosimy na spotkanie rekrutacyjne.

Więcej informacji o projekcie:
Magdalena Mianowska
tel.: 663-000-040
mail: magdalena.mianowska@firr.org.pl