Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Politechnika przełamuje bariery

 

Politechnika Łódzka zdobyła I miejsce w regionie łódzkim w konkursie „Lodołamacze 2013” w kategorii „Instytucja” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. To już kolejny „Lodołamacz” dla PŁ, pierwszą nagrodę Uczelnia otrzymała w 2010 r.

 

Ideą konkursu jest wyłanianie i nagradzanie osób, przedsiębiorstw i instytucji wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zdaniem Kapituły konkursu, złożonej z przedstwicieli świata nauki, władz samorządowych oraz organizacji osób niepełnosprawnych i pracodawców, działalność Politechniki Łódzkiej na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Szczególne uznanie zdobył system wsparcia studentów niepełnosprawnych, wdrażany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ od 2008 r.

 

Obecnie w PŁ studiuje ponad 300 osób z niepełnosprawnościami, a 10% z nich ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności i wymaga stałej lub okresowej pomocy ze strony otoczenia. BON PŁ organizuje m.in. dowóz osób niepełnosprawnych na Uczelnię, asystentów transportowych i laboratoryjnych dla studentów, którzy nie mogą samodzielnie poruszać się, wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu wspomagającego kształcenie, specjalizowane lektoraty dla osób głuchych i niedosłyszących, digitalizację materiałów edukacyjnych dla osób niewidomych i słabo widzących, opiekę psychologiczną, doradztwo zawodowe i szkolenia. Zmienia się też infrastruktura Uczelni, coraz więcej budynków jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a tam gdzie nadal występują bariery architektoniczne, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z zakupionych przez BON PŁ schodołazów. W wielu budynkach zamontowane są pętle indukcyjne wspomagające słyszenie i ciągi komunikacyjne ułatwiające orientację przestrzenną osobom z dysfunkcją wzroku. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, jednym z podstawowych zadań uczelni jest zapewnianie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do kształcenia i badań naukowych. Politechnika Łódzka jest od kilku lat na dobrej drodze do realizacji tego zapisu, a otrzymany „Lodołamacz” dodatkowo to potwierdza.