Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI

KRS: 0000051170

ul. Nawrot 94/96; 90-040 Łódź

http://www.pzg.lodz.pl/index.php/kontakty