Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

ul. Nawrot 94/96

90-040 Łódź

Telefon:42 231 30 36

E-mail: biuro@pzg.lodz.pl

Biuro czynne: codziennie - 08.00-16.00

http://www.pzg.lodz.pl/index.php/kontakty