Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódzki

KRS 0000049771

ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338,  Łódź

http://lodz.ptsr.org.pl/kontakt