Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Projekt aktywizacji w życiu publicznym dla osób sławowidzących i niewdomych

Fundacja Vis Maior od 12 lat działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Wspieramy ich aktywność w różnych dziedzinach życia. Promujemy pozytywne postawy wobec nich. Przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji. W chwili obecnej realizujemy projekt "Niewidomi na posiedzeniach organów władzy publicznej", finansowany ze środków Europejskiego Obszaru gospodarczego w ramach programu "Obywatele dla demokracji".

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału osób niewidomych w decydowaniu o sprawach publicznych. Nasze działania kierujemy do osób aktywnych, które chciałyby dowiedzieć się jak funkcjonują poszczególne organy władzy i poznać możliwości własnego wpływu na sprawy publiczne. Będą one uczestniczyły, jako obserwatorzy,  w posiedzeniach rad samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu oraz komisji tematycznych tych organów. Potem, podczas dyskusji, prowadzonych przez doświadczonych moderatorów, będą omawiać spostrzeżenia i wyciągać wnioski.

 

Fundacja podjęła tę inicjatywę, aby pomóc osobom niepełnosprawnym zwiększyć ich udział w życiu całego społeczeństwa. Chcą również przypomnieć radnym i posłom o osobach niepełnosprawnych wzrokowo i o tym, że ich sprawy trzeba brać pod uwagę podczas podejmowania decyzji.

Osoba, która wyrazi wstępne zainteresowanie tym projektem, dostanie od Fundacji wyczerpujący pakiet informacji i będzie mogła najpierw porozmawiać (telefonicznie lub osobiście) o całym przedsięwzięciu.

 

Po potwierdzeniu swojego zainteresowania zostanie w odpowiednim momencie zaproszona do kilkuosobowej grupy, która pójdzie, wraz z naszym moderatorem, na posiedzenie, poświęcone tematyce wchodzącej w zakres jej zainteresowań. Może to być posiedzenie Rady Gminy, Sejmiku Wojewódzkiego lub komisji parlamentarnej. Przewidujemy też wyjścia na obrady plenarne Sejmu i Senatu.

 

Fundacja przewiduje, że osoby bardziej zainteresowane będą mogły wziąć udział w spotkaniach kilkukrotnie.

 

Prosimy o przekazanie osobom słabo widzącym lub niewidomym informacji o projekcie. Fundacja chce dotrzeć do uczniów ostatnich klas liceów, studentów wyższych uczelni, osób pracujących lub poszukujących pracy.

 

Fundacja oświadcza, że dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie do celów zarządzania projektem a dane osób, które wycofają mimo zgłoszenia swoją kandydaturę zostaną usunięte.

 

Zgłoszenia można wysyłać na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl lub biuro@fundacjavismaior.pl.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 370 28 75.