Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany"

Projekt „Budownictwo – kierunek zamawiany w PŁ…” pozwala na skorzystanie z tej oferty edukacyjnej osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności.
Dla studentów słabo widzących zostanie zakupiony sprzęt wspomagający narząd wzroku. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne poprzez zamontowanie windy i platformy schodowej. Specjalnie oznakowane zostaną ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych.
Osoby słabo słyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych zostaną założone pętle indukcyjne, przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego.
Dla wszystkich studentów niepełnosprawnych zostanie zorganizowany specjalny pokój do odpoczynku. Pomieszczenie będzie dodatkowo połączone systemem alarmowym z dziekanatem. Będzie ono także dostępne dla rodziców z małymi dziećmi w sytuacjach, gdy rodzice będą zmuszeni zabrać dziecko ze sobą na uczelnię.
Wprowadzone zostaną zmiany w serwisie internetowym wydziału, dostosowane do potrzeb osób słabo widzących.

Więcej o projekcie:

http://www.bais.p.lodz.pl/zamawiane/