Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Projekt "CHCEMY REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA"- bezpłatne szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku

Szanowni Państwo!
Fundacja SZANSA  DLA  NIEWIDOMYCH  zaprasza do udziału w projekcie: "CHCEMY REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA" współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej:

 

180 godz. kursu języka angielskiego zakończonego egzaminem międzynarodowym,

96 godz. kursu komputerowego zakończonego egzaminem ECDL.

SZKOLENIA I EGZAMINY UWZGLĘDNIAJĄ POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18 - 64 lata z dysfunkcją wzroku z Orzeczeniem Niepełnosprawności symbol 04-O, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Zajęcia odbywać się będą w okresie: wrzesień 2014r - czerwiec 2015r, w Łodzi, ul. Tatrzańska 124a.

Uczestnikom bezpłatnie zapewniamy: udział w kursie j. angielskiego i komputerowym, udział w egzaminach końcowych, podręczniki i materiały, dyktafony do nauki j. angielskiego, catering, zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Łodzi.

Biuro Projektu: ul. Kilińskiego 169 pok. 8

tel 42 676 50 77,  881 946 225

email: lodz@szansadlaniewidomych.org

Koordynator Projektu
Urszula Grabarczyk
tel. 508 372 851