Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

PROJEKT "OTWARTE DRZWI"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "OTWARTE DRZWI"

Projekt kierujemy do osób w wieku 18-64 lata: długotrwale bezrobotnych (III profil) i/lub niepełnosprawnych i/lub korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W przypadku studentów aplikować mogą osoby niepracujące, które studiują w trybie niestacjonarnym lub wieczorowym i spełniają jeden z powyższych kryteriów kwalifikacyjnych.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

- doradztwo zawodowe

- warsztaty integracji społecznej

- warsztaty integracji zawodowej

- wsparcie psychologiczne

- szkolenie komputerowe (ECDL Base) ze stypendium szkoleniowym – 120 h

- szkolenie zawodowe (np. grafika komputerowa, tworzenie stron www, e-sprzedaż) ze stypendium szkoleniowym – 90 h

- pośrednictwo pracy

-zwroty kosztów dojazdu

- catering

- materiały szkoleniowe

- pomoc asystenta osób niepełnosprawnych.

 

W celu zgłoszenia się do projektu, zapraszamy do biura CEiRON lub do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line, który znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.ceiron.org.pl

Wszelkie pytania można kierować drogą mailową: ceiron@ceiron.org.pl lub telefonicznie: tel. 42 674 44 66