Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

projekt POSTAW NA PRACĘ

Grupa docelowa:

 • osoby w wieku 18-29 lat
 • mieszkańcy powiatu: m. Łodzi, łódzkiego wschodniego, pabianickiego lub zgierskiego
 • osoby bierne zawodowo: osoby w wieku powyżej 18 lat niepracujące i nie będące bezrobotnymi
 • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
 • osoby niepełnosprawne

I etap rekrutacji trwa do 31 marca. W wypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń możemy ogłosić wcześniejsze zakończenie naboru.

 

Oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenia Zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników
 • 3-miesięczne Staże z możliwością stałego zatrudnienia
 • Wsparcie Psychologa i Coacha
 • Stypendium podczas szkoleń zawodowych i staży
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

Kontakt z Biurem Projektu:

tel. 517-696-999 lub 517-696-660

ul. Zachodnia 70 lok. 415 (IV piętro)

90-403 Łódź

 

SZCZEGÓŁY:

http://www.business-school.pl/postawnaprace/