Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Projekt Przełam bariery dla kariery InBIT Sp. z o.o.

  • plakat
    plakat

Projekt skierowany jest do niezatrudnionych oraz bezrobotnych osób niepełnosprawnych do 30 rż. zamieszkujących wybrane powiaty woj. łódzkiego tj. p. tomaszowski, p.piotrkowski i m. Piotrków Trybunalski, p. łódzki wschodni i m. Łódź.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również wzmocnienie ich samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Projekt zakłada objęcie każdego z 30 Uczestników kompleksowym wsparciem tj.

poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenie zawodowe na pracownika biurowego oraz 6-miesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach z województwa łódzkiego (1500 zł. netto).

W załączeniu przesyłam również notkę informacyjną, formularz rekrutacyjny oraz plakat z prośbą o rozdysponowanie informacji o naszym projekcie wśród Państwa podopiecznych.

W razie pytań chętnie udzielimy wszystkich niezbędnych informacji pod numerami telefonów:

42 235 13 25/27 508 015 422.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej projektu:

www.przelam_bariery.inbit.pl

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

InBIT Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 47

70-385 Szczecin

Oddział w Łodzi

ul. Kościuszki 80/82

90-437 Łódź

piętro 4, pokój 414

tel. 42 2351327

fax. 42 2351326

kom: 508 015 422