Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Projekt zwiększający samodzielność osób z niepełnosprawnością narządu roku

Szanowni Państwo,

Łódzki punkt konsultacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych ogłasza nabór do programu Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego, powyżej 18 roku życia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku  o symbolu O-04 w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności poprzez nowoczesną aktywizację i rehabilitację. Beneficjent będzie objęty dostosowanym dla niego indywidualnym planem działania, a mianowicie zindywidualizowaną konfiguracją zajęć tematycznych takich jak: radzenie sobie z niepełnosprawnością, tyfloinformatyka, nowoczesne technologie, edukacja, języki obce, kultura, turystyka, mobilność, sport, zdrowie, dom, przygotowanie posiłków, hobby, motywacja, autoprezentacja, prawa i obowiązki. Tematyczne zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone w 16 modułach z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczestnika. Istnieje możliwość dopasowania godzin w poszczególnych modułach. Dokładny opis podajemy w załączonej ulotce.

 

Na zajęciach rehabilitacyjnych uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z wielu nowatorskich specjalistycznych urządzeń elektronicznych i poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnej.

Zajęcia z tyflospecjalistą 30 godzin.

Zajęcia z ekspertem 12 godzin, Eksperci pomogą w rozwiązywaniu doraźnych problemów beneficjentów, w doskonaleniu umiejętnosci nabytych podczas zajęć z tyflospcjalistą na poziomie zaawansowanym.

Konsultacje 88 godzin w wybranych przez uczestnika zagadnieniach. Przewidziane są również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

 

Projekt jest finansowany ze środków PFRON i trwa przez cały rok. Ilość miejsc ograniczona.

 

 

kontakt:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Biuro Regionalne w Łodzi
ul. Kilińskiego 169 pok. 8
90-353 Łódź
tel: 42 6765077, 881946225