Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Seminarium Własna firma krok po kroku. 20-24 października 2014r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w dniach 20-24 października 2014 roku XXV edycję seminarium
„Własna firma – krok po kroku”, które kierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:

o Etapy rejestracji działalności gospodarczej,

o Wybór formy opodatkowania,

o Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

o Formy prowadzenia działalności gospodarczej

o Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości,

o Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

o Marketing i reklama nowej firmy

o Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

o Rachunkowość i dokumentacja w firmie

o Pozyskiwanie lokalu na działalność gospodarczą,

o Biznesplan

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Bliższe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 042 663-02-55
oraz 042 663-02-73;
drogą mailową: m.kubat@wup.lodz.pl lub bezpośrednio
u doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Wólczańska 49, budynek A, pok. 0.15 i 0.16.

Zapisy dokonywane są od 1 października 2014 r. w siedzibie Centrum
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.