Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka”

KRS: 0000027048
ul. Ignacego Paderewskiego 13, 93-530 Łódź

http://www.amazonki-lodz.org/#prettyPhoto