Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

strony www:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,61,kontakt

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI :

http://www.mops.lodz.pl/index.php/mops-kontakt

http://bip.mops.lodz.pl/index.php?id=288

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

http://www.pfron.org.pl/

 

Urząd Miasta Łodzi - Informacje dla osób niepełnosprawnych:

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=109&PHPSESSID=feb7a0397fb3e31b073149fd07a27f0b

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi - Zatrudnanie osób niepełnopsrawnych:

http://www.pup-lodz.pl/index.php/zatrudnianie-niepelnosprawnych

 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki:

http://www.pzg.lodz.pl/

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki:

http://www.pznlodz.pl/

 

INTEGRACJA:

http://www.integracja.org/

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi:

http://www.aktywizacja.org.pl/lodz

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

http://www.tpn.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=8

 

Stowarzyszenie POMOST

http://www.pomost-lodz.org/

 

Gdzie się leczyć - Zintegorowany Informatro Pacjenta NFZ

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/

 

Stowarzyszenie Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych:

http://www.ipon.pl/podstrony/kontakt.php

 

niepełnosprawni.pl

http://www.niepelnosprawni.pl/