Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Szkolenie "Skuteczna komunikacja interpersonalna w życiu zawodowym i osobistym"

 • Szkolenie
  Szkolenie
 • Uczestnicy szkolenia
  Uczestnicy szkolenia
 • Prace twórcze :)
  Prace twórcze :)
 • Zdobywanie wiedzy z uśmiechem
  Zdobywanie wiedzy z uśmiechem
 • Poszukiwanie rozwiązań
  Poszukiwanie rozwiązań
 • Nowe przyjaźnie :)
  Nowe przyjaźnie :)

Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przy wsparciu krajowych środków finansowych w ramach projektu "Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń-zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej –zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudnienia, także osób niepełnosprawnych"