Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. Zawiszy Czarnego 22

91-824 Łódź

tel./fax. 42 616 06 20

 

e-mail: siedziba@tpn.org.pl

http://www.tpn.org.pl/