Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Udział w ankiecie dla osób niewidomych i słabowidzących

W związku z koordynacją projektu badawczego, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukiwani są niewidome i słabowidzące osoby do udziału w telefonicznym badaniu. Projekt nosi nazwę „Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014”. Tytuł "Nie bądź ślepy na kulturę" jest nieco przewrotny, bowiem projekt ma zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i nieprzechodzenie wobec nich obojętnie. Obecnie jest na etapie przeprowadzania ankiet telefonicznych w całej Polsce. Taka rozmowa dotyczy sposobów spędzania wolnego czasu i tego, co powinno funkcjonować lepiej. Wszystko po to, by móc opisać aktualną sytuację osób niewidomych w Polsce i wystosować tzw. katalog rekomendacji dla różnych instytucji z podpowiedziami wprowadzenia zmian i ułatwień wobec osób niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć, że ankieta ma dotrzeć nie tylko do osób wyjątkowo aktywnych czy twórczych w poszukiwaniu sposobów na spędzanie wolnego czasu. Każda wypowiedź jest równie istotna.

 

Więcej informacji o projekcie na naszym blogu http://kulturaslepych.blog.pl/o-projekcie/

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz numer telefonu należy przesyłać na adres weronika.zdanowicz@farbb.com. Powierzone dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Liczymy na Waszą przychylność względem przedstawionych zamierzeń.

Weronika Zdanowicz

koordynator projektu

Nie Bądź Ślepy Na Kulturę

668 670 186