Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Ulgi telekomunikacyjne

(Dz. U. z 2004  r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

Prawo telekomunikacyjne nakłada na przedsiębiorców, oferujących usługi w ramach telefonii stacjonarnej, obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dostępu do tych usług. Polega to na oferowaniu:
1) urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
2) udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.
Oznacza to np. posiadanie w ofercie aparatów ze wzmacniaczem słuchawkowym, odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych, umożliwiające korzystanie z nich przez osoby słabowidzące, takie ich umieszczenie aby były dostępne dla osób na wózkach, oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych, przystosowanie placówek obsługujących użytkowników do potrzeb niepełnosprawnych czyli m. in. likwidacja barier architektonicznych itp.


Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć na przedsiębiorcę świadczącego usługi telekomunikacyjne, obowiązek wprowadzenia specjalnych pakietów cenowych dla klientów o niskich dochodach (mogą to być również osoby niepełnosprawne).

Operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywiązując się z nałożonych obowiązków, jak również z własnej inicjatywy, oferują osobom niepełnosprawnym udogodnienia i ulgi w opłatach za usługi telekomunikacyjne. Szczegółów można szukać na stronach internetowych firm telekomunikacyjnych, lub dzwoniąc na prowadzone przez operatorów infolinie.

 

Źródło: http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/10791